Restauració de façanes

Rehabilitació d'edificis

Realitzem un treball especialitzat i minuciós que requereix una preparació adequada i personal qualificat en restauració i pintura. Recuperem i modernitzem obres de tota mena. Som experts en el tractament d’edificis amb aluminosi

  • Bastides homologades de propietat
  • Tramitació de permisos i ajuts públics
  • Neteja de paraments amb maquinària adient
  • Reconstrucció de motllures i cornises
  • Pintures i estucs
  • Reforma integral d’edificis, habitatges i torres
  • Tractament d’aluminosi mitjançant el sistema de reforç de bigues més adequat a cada cas
  • Impermeabilització de cobertes i teulades
  • Substitució de baixants

Galeria d'imatges
RESTAURACIÓ DE FAÇANES /
REHABILITACIÓ D'EDIFICIS

OBRA CIVIL

 

OBRA NOVA 

 

INTERIORISME